350-018 C4040-250 810-403 810-401 70-486 200-310 300-101 400-201 70-347 ADM-201 300-208 300-208 EX200 400-051 70-461 MB2-707 300-070 MB2-707 300-070 200-120 300-320 300-115 400-101 300-115 400-101 70-346 70-480 300-075 210-060 300-075 210-060 SY0-401 M70-201 HP0-S41 SY0-401 M70-201 HP0-S41 100-101 MB2-702 101 MB2-702 101 70-488 MB2-701 CISSP 70-488 MB2-701 CISSP 640-554 AWS-SysOps N10-006 N10-006 CCD-410 210-260 MB5-705 70-483 350-018 C4040-250 810-403 810-401 70-486 200-310 300-101 200-310 300-101 400-201 70-347 ADM-201 300-208 EX200 300-208 EX200 400-051 70-461 MB2-707 300-070 200-120 MB2-707 300-070 200-120 300-320 300-115 400-101 70-346 70-346 70-480 300-075 210-060 SY0-401 M70-201 SY0-401 M70-201 HP0-S41 100-101 MB2-702 101 70-488 MB2-701 101 70-488 MB2-701 CISSP 640-554 AWS-SysOps 640-554 AWS-SysOps N10-006 CCD-410 210-260 MB5-705 70-483 200-310 300-101 400-201 70-347 ADM-201 300-208 EX200 400-051 70-461 MB2-707 300-070 200-120 300-320 300-115 300-320 300-115 400-101 70-346 70-480 300-075 210-060 300-075 210-060 SY0-401 M70-201 HP0-S41 100-101 MB2-702 101
ustecki.eu

Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego

27 sierpień 2013r.

ZJEDNOCZENIE POMORZA GDAŃSKIEGO Wojna między braćmi stała się zarzewiem dalszych rozruchów wewnętrznych, w których czynną rolę odgrywali zarówno rycerze jak i mieszczanie. Rycerstwo w zasadzie poparło Mściwoja, natomiast niemieccy mieszczanie z Gdańska i Tczewa przywołali na pomoc Branden-burczykow, którzy w r. 1271 zajęli Gdańsk. Dwustronne zagrożenie wewnętrzne zmusiło Mściwoja do szukania ratunku w Wielkopolsce. Przynomocy księcia Bolesława Pobożnego, którego opiece, jak się wyraża Lpółczesny kronikarz, on się powierzył, Brandenburczycy zostali wy-ci z miasta 5,1 i przepędzeni z kraju. Zagrożenie ze strony Branden-5,urczyków nadal Jednakze istniało. Potęgowało się ono także coraz bardziej na granicy wschodniej. Krzyżacy po stłumieniu dwu wielkich

Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego ...

ocena 5/5 (na podstawie 1 ocen)

Zajęcie Prus Przez Krzyżaków

27 sierpień 2013r.

ZAJĘCIE PRUS PRZEZ KRZYŻAKÓW Kraje nadbałtyckie, zamieszkałe przez plemiona Prusów, Kurów Litwinów, Łotyszów i Estów, wchodzą w XII wieku w okres feudalizacji i tworzenia ustrojów wczesnofeudalnych w różnym stopniu rozwiniętych. Wytwarzają się tutaj klasy społeczne. Na czoło wysuwają sie feudałowie i książęta. Powstaniu społeczeństwa wczesnofeudalnego towarzyszy z reguły wzmożona ekspansja zewnętrzna.

Zajęcie Prus Przez Krzyżaków...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Niemieckie Uderzenie na Pomorze Zachodnie w XIII wieku

27 sierpień 2013r.

NIEMIECKIE UDERZENIE NA POMORZE ZACHODNIE W XIII W. Postawiła ona sobie za cel gospodarczą eksploatacje ludów nadbałtyckich, pośrednicząc między bardziej uprzemysłowionym zachodem Europy a bogatym w surowce obszarem nadbałtyckim. W ślad za eksploatacją i "gospodarczą szły jednak próby politycznego opanowania tych | obszarów. Hanzeaci uzależnia-I jąc od siebie finansowo miejscowych feudałów i władców domagali się skutecznie większych przywilejów, zezwoleń na zakładanie własnych faktorii, monopolizowania handlu itp. Kupcy niemieccy osiedlali się w miastach słowiańskich i organizując tam zakup surowców i sprzedaż własnych towarów.

Niemieckie Uderzenie na Pomorze Zachodnie w XIII wieku...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Kształtowanie się Polskiej Świadomości Narodowej na Pomorzu

27 sierpień 2013r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLSKIEJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ NA POMORZU Wspólnotę językową ludów słowiańskich, mieszkających po obu stronach Odry, stwierdzoną przez kronikarzy niemieckich w XI w nadal podkreślali kronikarze niemieccy XII wieku". W szczególności notowali oni scisłe związki Polan i Pomorzan. Rozciągnięcie zwierzchnictwa monarchii piastowskiej nad Pomorzem zachodnim było walnym czynnikiem przyspieszającym ukształtowanie się wspolnoty etnicznej na wymienionym obszarze.

Kształtowanie się Polskiej Świadomości Narodowej na Pomorzu...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Miejsce Pomorza w Polsce w Pierwszym Okresie Rozdrobnienia

27 sierpień 2013r.

MIEJSCE POMORZA W POLSCE W PIERWSZYM OKRESIE ROZDROBNIENIA Podbój Pomorza w latach 1110—1123 nie spowodował identycznych skutków prawnopublicznych na różnych jego terytoriach. Powiązanie Pomorza gdańskiego z resztą ziem polskich było silniejsze; decydowały o tym utrzymujące się po r. 1000 związki kościelne, prawdopodobnie również dziedzictwo po usuniętej wschodniopomorskiej dynastii w linii piastowskiej, a przede wszystkim słabiej rozwinięty tutaj ustrój

Miejsce Pomorza w Polsce w Pierwszym Okresie Rozdrobnienia...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Utrata Pomorza Zachodniego

27 sierpień 2013r.

UTRATA POMORZA ZACHODNIEGO Do r. 1000 polityka feudałów polskich wybitnie się zwraca w kierunku północno-zachodnim, jakkolwiek zajęcie Małopolski i Śląska około r. 990 spowodowało pierwsze komplikacje z Rusią 9 i zaogniło stosunki z Czechami. Po ustabilizowaniu państwa około r. 1000 rozpoczął się nowy kierunek ekspansji, zmierzający do opanowania Łużyc, Milska, Moraw i Czech. Ekspansja ta spotkała się z silnym odporem ze strony Niemiec w których po śmierci

Utrata Pomorza Zachodniego...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

wszystkie wpisy